Dr. Etlinger

Alarmni sistem za ranu detekciju prisutnosti opasnih plinova i para sastoji se od centrale te određenog broja sondi kojima se detektira prisutnost povećane koncentracije određenog plina ili para.

Plinodojava na siguran i provjeren način omogućava neprekidnu kontrola zatvorenih i otvorenih prostora od povećanih koncentracija eksplozivnih, otrovnih i zapaljivih plinova i para.